> > > Floare-carpet

Floare-carpet - , (100%). . Floare-carpet . - (.).
: 10 ; : 520 000 /2.

ֳ: 1650 /2

:

0,55*1,1 - 999 .     0,6*1,1 - 1089 .           0,6*1,5 - 1485 .        0,7*1,4 - 1617 .        0,7*2 - 2310 .             0,7*3 - 3465

0,9*1,6 - 2376 .       0,9*1,8 - 2673 .         0,9*3 - 4455 .         1,2*1,8 - 3564 .       1,2*2,5 - 4950 .        1,2*3 - 5940.

1,5*2 - 4950 .        1,5*2,25 - 5569 .       1,5*3 - 7425 .         1,7*2,4 - 6732 .       1,7*3 - 8415 .           1,7*3,5 - 9818 .

2*3 - 9900 .           2*3.5 - 11550 .            2*4 - 13200              2,5*3 - 12375 .           2,5*3,5 - 14438 .       

2,5*4 - 16500 .        2,5*5 - 20625 .            3*4 - 19800 .            3*5 - 24750 .           3*6 - 29700 .            

: 1,5*1,5 - 3713 .  2*2 - 6600 .  2,5*2,5 - 10313 .  3*3 - 14850 .

  - !  .   . 


   

    : 009_1149 Ghize
    ̲ :  0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,7*2,4; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12) :  1650 
.

   

    

  


   

    : 009_5542 Ghize
    ̲ :  0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,7*2,4; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12) :
1650 .

   

    

  


    : 011_Dit
    
   

    ̲ : 0,7*1,4; 0,9*1,6; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4. 

    ֲ ( 12) : 1650 .   

 

 


    017_Versaille
    

    ̲ : 0,9*2; 1,2*2; 1,5*7,7; 1,9*1,9; 2,2*4,8; 2,5*3; 3*4.

    ֲ ( 12) : 1650 .   

 

 


    022_Louis
    

    ̲ : 0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,6*2,3; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.

    ֲ ( 12) : 1650 .   

 

 


    : 047_Forestry
    
   

    ̲ : 0,7*1,4; 0,9*1,6; 1,2*1,8; 1,7*2,4; 2*3; 2*4; 2,5*3; 2,5*3,5; 3*4. 

    ֲ ( 12) : 1650 .   

 

 


   

    062_4519 Passage        

    ̲ : 0,7*1,4; 0,7*3; 0,9*1,7; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*2; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                             

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    ,    

 

  


   

    065_1149 Bagdad
    
    

    ̲ : 0,7*1,4; 0,7*3; 0,9*1,7; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*2; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                             

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    ,    

 

  


    065_1659 Bagdad
    

    ̲ : 0,7*1,4; 0,7*3; 0,9*1,7; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*2; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                             

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    ,    


    065_3658 Bagdad
    

    ̲ : 0,7*1,4; 0,7*3; 0,9*1,7; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*2; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                                 

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    ,    


    065_5542 Bagdad
    

    ̲ : 0,7*1,4; 0,7*3; 0,9*1,7; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*2; 2*3; 2,5*3,5; 3*3; 3*4.                                                

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    ,    


    : 077_5542 Izmir

    ̲ : 0,7*1,4; 0,7*3; 0,9*1,7; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*2; 2*3; 2,5*3,5; 3*3; 3*4.

    ֲ ( 12): 1650 . 

    ,


    : 065_1146 Bagdad

    ̲ : 0,7*1,4; 0,7*3; 0,9*1,7; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*2; 2*3; 2,5*3,5; 3*3; 3*4.

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    ,


    : 073 Diana
    
   

    ̲ : 0,9*1,6; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,6*2,3; 2*3; 2,5*3,5; 3*4

    ֲ ( 12) : 1650 . 

 

       


    : 089_Garden
    ̲ : 1,25*2,5; 2*2; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12) :
1650 . 

  


   

    : 089_5542 Garden
    ̲ :  1,25*2,5; 2*2; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12) :
1650 . 

     

    

  


   

    : 096_3317 / _5542 Avignon
    ̲ :  0,7*1,4; 0,7*2,3; 2*3; 2,5*3,5.
    ֲ ( 12) :
1650 . 

   

    

  


    : 107_Summer
    
   

    ̲ : 0,7*1,4; 0,9*1,6; 0,9*3; 1,2*1,8; 1,7*2,4; 2*3 2,5*3; 2,5*3,5; 3*4. 

    ֲ ( 12) : 1650 . 

 

 


 

: 107_1148 Summer
̲ : 0,7*1,4; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
ֲ ( 12) : 1650 . 

 

 


    122_1659 Jacquard
       

    ̲ : 0,7*1,4; 0,9*1,6; 0,9*3; 1,2*1,8; 1,7*2,4; 2*3 2,5*3; 2,5*3,5; 3*4. 

    ֲ ( 12) : 1650 . 

 

  


   : 0139_Mashad
   ̲ :  0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,6*2,3; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.
   ֲ ( 12) :
1650 . 

   


   : 0176_Palermo
   ̲ : 0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,6*2,3; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.
   ֲ ( 12) :
1650 . 

        


   

    : 186_Vento Volare
    ̲ :  0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,6*2,3; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12): 
1650 . 

   

    

  


   

    : 186_Vento Volare
    ̲ :  0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,6*2,3; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12) :
1650 . 

      

    

  


   

    : 189_Aqumarin
    ̲ :  1,5*2,25; . 2*3; 3*4.
    ֲ ( 12) :
1650 . 

   

    

  


    207_1126 Isfahan
    ̲
:   0,8*4; 1*1; 1,2*1,8; 1,2*3; 1,2*4; 1,5*1,5; 1,5*3; 2*3; 2*4; 2,5*2,5; 2,5*3,5; 2,5*4; 3*4; 3*6; .1,5*2,25; 0,8*1,5; 0,8*3.                                            

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


   

    : 207_1659 Isfahan
    ̲ :  0,8*1,5; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12) : 1650 . 

      

    

  


 

   : 207_3658 Isfahan
   ̲ : 0,8*1,5; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
   ֲ ( 12): 1650 . 

  

 

 


 

   : 207_3317 Isfahan
   ̲ : 0,8*1,5; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
   ֲ ( 12) : 1650 . 

 

 

 


    207_5542 Isfahan
    ̲
:   1*1; 1,5*1,5; 3*4; .0,8*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2*5; 2,5*3,5; 2,5*4;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


    209_1149 Dofin
    ̲
:   0,6*1,1; 1,2*1,8; 1,2*2,5; 1,5*1,5; 1,5*3; 1,7*2,4; 1,7*4; 2*4; 3*4,5; .0,7*1,4; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


    209_1659 Dofin
    ̲
:   0,6*1,1; 1,2*1,8; 1,2*2,5; 1,5*1,5; 1,5*3; 1,7*2,4; 1,7*4; 2*4; 3*4,5; .0,7*1,4; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4;                                              

    ֲ ( 12) :1650 . 

    


    209_3658 Dofin
    ̲
:   0,6*1,1; 1,2*1,8; 1,5*1,5; 1,7*2,4; 1,7*4; .0,7*1,4; 1,5*2,25; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


    209_4146 Dofin
    ̲
:   0,6*1,1; 1,2*1,8; 1,5*1,5; 1,7*2,4; 1,7*4; .0,7*1,4; 1,5*2,25; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


    209_5542 Dofin
    ̲
:  1,5*2,25; 2*2; .0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,5*1,5; 1,7*2,4; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


    210_1149 Bushe
    ̲
:  1,5*2,25; 2*2; .0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,5*1,5; 1,7*2,4; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


    210_3280 Bushe
    ̲
:  1,5*2,25; 2*2; .0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,5*1,5; 1,7*2,4; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


   

    : 210_3658 Bushe
    ̲ :  0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,6*2,3; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12) :
1650 . 

      

    

  


    210_4544 Bushe
    ̲
:  1,5*2,25; 2*2; .0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,5*1,5; 1,7*2,4; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


    210_5542 Bushe
    ̲
:  1,5*2,25; 2*2; .0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,5*1,5; 1,7*2,4; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4;                                              

    ֲ ( 12) :  1650 . 

    


    : 217_Izmir
    
   

    ̲ : 0,7*1,4; 0,9*1,6; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4. 

    ֲ ( 12) : 1450 .    1650 . 

 

 


    234_1149 Lavanda
    ̲
:  0,8*1,5; 1,2*1,8; 1,2*3; 1,5*2,3; 1,5*3; 2*2; 2*3; 2*3,5; 2*4; 3*4;                                             

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


    234_1659 Lavanda
    ̲
:  0,8*1,5; 0,8*3; 1,5*2,3; 1,5*1,5; 1,5*3; 2*2; 2*3; 2,5*3,5; 2,5*4,5; 3*3; 3*4;                                              

    ֲ ( 12): 1650 . 

    


    234_4544 Lavanda
    ̲
:  0,8*1,5; 1,5*2,3; 1,5*1,5; .1,2*1,8; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


    234_5542 Lavanda
    ̲
:  1,2*1,8; . 0,8*1,5; 1,5*2,3; 1,5*1,5; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4;                                             

    ֲ ( 12) : 1650 . 

    


    240_1659 / _1567ov Valensia
    ̲
:  2*4; . 0,9*1,2; 1,2*1,6; 2*3; 2,5*3,5;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

     i


: 240_5542 Valensia

̲ : 0,7*1,4; 0,7*3; 0,9*1,7; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*2; 2*3; 2,5*3,5; 3*3; 3*4.

ֲ ( 12) : 1650 . 

,


 

   : 249_1126 Edem
   ̲ : 0,7*1,5; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12) : 1650 . 

  

 

 


 

: 249_1659 Edem
̲ : 0,7*1,4; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
ֲ ( 12) : 1650 . 

 

 


    249_ Edem
    ̲
:  0,7*1,4; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
 
                                             

    ֲ ( 12) :  1650 . 

      ,  


   

    : 252_1659/ _1149 Elita
    ̲ :  0,6*1,1; 1,2*1,8; . 0,7*1,4; 0,7*3; 1,7*2,4; 2*3; 2,3*4,3; 2,5*3,5; 3*3,5; 3*4;
    ֲ ( 12) : 1650 . 

      ,  

    

  


 

  : 252_1126/ _1126 Elita
̲ : 0,6*1,1; 1,2*1,8; . 0,7*1,4; 0,7*3; 1,7*2,4; 2*3; 2,3*4,3; 2,5*3,5; 3*3,5; 3*4;
ֲ ( 12) : 1650 . 

,

 

 


    252_ Elita
    ̲
:  0,6*1,1; 0,7*1,4; 0,7*3; 1,2*1,8; 1,7*2,4; 2*3; 2,5*3,5; 3*3,5; 3*4;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

      ,  


 

    : 256_1126 Sensi
    ̲ : 0,7*1,4; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12) : 1650 . 

   , .

 

 


 

    : 256_1659 Sensi
    ̲ : 0,7*1,4; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12) :
1650 . 

   

 

 


    : 256_Sensi

    ̲ : 0,7*1,4; 0,9*1,6; 0,9*3; 1,2*1,8; 1,7*2,4; 2*3 2,5*3; 2,5*3,5; 3*4.

    ֲ ( 12) : 1650 . 

 

 


    257_ Lake
    ̲
:  1,7*2,4; 2*3;                                              

    ֲ ( 12) : 1650 . 

      


   

    : 265_1126 Ermitage
    ̲ :  0,8*1,5; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
    ֲ ( 12) : 1650 . 

       , .

    

  


 

   : 265_1126-ov Ermitage
   ̲ : 0,8*1,5; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
   ֲ ( 12): 1650 . 

   , .

 

 


    265_1659 Ermitage
    ̲
:  1,5*1,5; 2*3,5; 2*4,5; 3*3,5; . 0,6*1,1; 0,7*1,4; 0,8*3; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,7*2,4; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                            

     ֲ ( 12): 1650 .

      


    265_ 3658 Ermitage
    ̲
:   0,6*1,1; 0,7*1,4; 0,8*3; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,7*2,4; 2*3; 2,5*3,5; 3*4; 3*5.                                               

    ֲ ( 12): 1650 .

      .


   

 265_4146 Ermitage
 ̲
:   0,6*1,1; 0,7*1,4; 0,8*3; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,7*2,4; 2*3; 2,5*3,5; 3*4; 3*5.                                               

 ֲ ( 12): 1650 .

     .


    265_5542 Ermitage
    ̲
:   0,6*1,1; 0,7*1,4; 0,8*3; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,7*2,4; 2*3; 2,5*3,5; 3*4; 3*5.                                               

    ֲ ( 12): 1650 .

      .


    : 284_1126 Venet
    ̲ :  1,2*3; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 2*3; 2*4; 2*5; 2,5*3,5; 2,5*4; 2,5*4,5; 3*5;  0,6*1,1.

.                                               

    ֲ ( 12): 1650 .

       .


   

    : 284_1567 Venet
    ̲ :  0,6*1,1; 1,5*2,25; 1,2*3; 1,5*3; 2*3; 2*4; 2*5; 2,5*3,5; 2,5*4; 2,5*4,5; 
    ֲ ( 12): 1650 .

   

    

  


 

    : 287_114/1149 Magic
    ̲ : 1,5*2,25; . 2*3; 3*4.
   
ֲ ( 12): 1650 .

  

 

 


 

   : 287_1659 Magic
   ̲ : 0,8*1,5; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 1,5*3; 1,7*2,4; 2*2; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 3*4.
   ֲ ( 12): 1650 .

 

 

 


 

    287_1659 Magic
    ̲
:  0,7*1,4; 1*3; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 2*2; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                            

    ֲ ( 12): 1650 .

      


    287_3658 Magic
    ̲
:  0,7*1,4; 1*3; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 2*2; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                           

    ֲ ( 12): 1650 .

      


    287_4146 Magic
    ̲
:  0,7*1,4; 1*3; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 2*2; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                           

    ֲ ( 12): 1650 .

      


    287_5542 Magic
    ̲
:  0,7*1,4; 1*3; 1,5*1,5; 1,2*1,8; 2*2; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                           

    ֲ ( 12): 1650 .

      


    294_1659 Medici
    ̲
:  1,1*1,5; 2*2; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                           

    ֲ ( 12): 1650 .

      


    294_3658 Medici
    ̲
:  1,1*1,5; 2*2; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                           

    ֲ ( 12): 1650 .

      


    294_4146 Medici
    ̲
:  1,1*1,5; 2*2; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                           

    ֲ ( 12): 1650 .

      


    294_5542 Medici
    ̲
:  1,1*1,5; 2*2; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                           

    ֲ ( 12): 1650 .

      


 

  : 301_1149 Nuance
̲ : 0,7*1,4; 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*3; 2*4; 2,5*3,5; 2,5*4; 3*4
ֲ ( 12): 1650 .

,

 

 


 

 

: 305_1148 Nain
̲ : 1,5*1,5; 1,5*2,25; 1,7*3,5; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.
ֲ ( 12): 1650 .

 

 


    306_1659 Arabes
    ̲
:  1,5*1,5; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                            

    ֲ ( 12): 1650 .

      


   

    : 306_3317 Arabes
    ̲ :  1,5*1,5; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.
   ֲ ( 12): 1650 .

       

    

  


    306_4146 Arabes
    ̲
:  1,5*1,5; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                            

    ֲ ( 12): 1650 .

      


    306_5542 Arabes
    ̲
:  1,5*1,5; 1,5*2,25; 2*3; 2,5*3,5; 3*4.                                            

    ֲ ( 12): 1650 .

      


 

   : 315-1594_Rocaille
   ̲ : 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*3; 2*2; 2,5*2,5; 2,5*3,5; 2,5*4; 3*4; 3*3; 3*4,6
   ֲ ( 12): 1650 .

    

 

 


 

   : 338_5542 Jadi
   ̲ : 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*3; 2*2; 2,5*2,5; 2,5*3,5; 2,5*4; 3*4; 3*3; 3*4,6
   ֲ ( 12): 1650 .

  

 

 


   

    : 352_1659 Elita R
    ̲ :  1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*3; 2*2; 2,5*2,5; 2,5*3,5; 2,5*4; 3*4; 3*3; 3*4,6
    ֲ ( 12): 1650 .

     

    

  


   

    : 352_4146 Elita R
    ̲ :  1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*3; 2*2; 2,5*2,5; 2,5*3,5; 2,5*4; 3*4; 3*3; 3*4,6
    ֲ ( 12): 1650 .

     

    

  


: 352_Elita R
̲ : 1,2*1,8; 1,5*2,25; 2*3; 2*2; 2,5*2,5; 2,5*3,5; 2,5*4; 3*4; 3*3; 3*4,6

ֲ ( 12): 1650 .


    : 474_Queen
    
   

    ̲ : 2*3. 

   ֲ ( 12): 1650 .   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

, , , . , , . , , .
, « », , , . , , . , , . , .   . , .
, , , «». , , , .
-, – . , . , .
-, , . , , , , , , .
– , , . – .

() – , . , , , – , !